Formål
Vi strekker oss etter å gi barna et helhetlig tilbud.
Hvert individ skal få oppmerksomhet og føle at det har egenverdi. Vi skal oppfylle alle krav til en velordnet institusjon uten at det går på bekostning av det hjemlige preg. Målet er at barna skal bli selvstendige og ansvarsfulle personer i samfunnet.

Struktur
Nina Children Home skal stå for en kombinasjon av godt barnevern og pedagogikk og økologisk jordbruk.

Prinsippene
1. Moderat gruppe av barn som får individuell oppfølging og utdannelse.
2. Økologisk jordbruk med tilnærmet selvforsyning av melk og grønnsaker.
3. Utnyttelse av fornybare energikilder.
4. Moderate lønninger og lave administrasjonskostnader til enhver tid.
5. Faste bidragsytere ønsker vi velkommen.

Administrasjon
Nina Sørlie er grunnlegger av prosjektet og økonomisk og pedagogisk ansvarlig.
Driver sammen et styre med 5 kenyanske medlemmer. De tar ansvar i mitt fravær når jeg er i Norge.

Økonomi
Vi mottar ikke økonomisk støtte i Kenya og er helt avhengig av støtte fra Norge. Vi har faste, private sponsoer.
Skolepenger er den største utgiften i budsjettet.
NCH er registrert i Brønnøysund.
I Kenya leverer vi revidert regnskap hvert år.

Myndighetene
Vi får barna gjennom myndighetene.
Myndighetene har små ressurser til rådighet, særlig departementet for helse og sosiale tjenester.
Det er viktig å samarbeide med myndighetene, blant annet for å være juridisk beskyttet og gi barna tilstrekkelig vern.
Vi følger ‘Children’s Act’ og er godkjent av departementet.

Personal
1 sosialarbeider som har overordnet ansvar.
1 lærer som har ansvar for alt som har med skole å gjøre.
1 husmor som hjelper barna med ‘alt’ og sover i barnas hus.
1 kokk
1 vaktmann
Dette er den faste personalgruppen.
Alt personal leverer vandelsattest og kokken leverer helseattest i tillegg.

Barna
I utgangspunktet tar vi imot barn fra 1 år og oppover. Gutter og jenter som ikke har noe annet alternativ.
Forldreløse, hjemløse, utstøtte, forlatte og mishandlede.
Mange av barna kommer uten fødselsattest eller andre dokumenter som viser alder og opphav.
Vi har nå 22 nydelige barn.

Helse
Noen av barna er små av vekst, har tannråte, hudsopp og\eller parasitter pga mange år med underernæring.
Noen har vært mishandlet og lider pga traumatiske erfaringer.
Men med forutsigbare omgivelser, kjærlighet og riktig ernærning så skjer det ofte gode forandringer på kort tid.

Skole
Vi har hjemmeskole for små barn og nyankommne.
Når barna vokser seg godt til og vi føler oss trygge på at de kan klare seg, så sende vi dem til privat kostskole,    for det finnes ingen gode dagskoler i vårt nærområde. Vi sender vanligvis barna til kostskole når de skal begynne i 5.klasse.

Boforhold
Etter å ha bodd trangt og til dels kummerlig i leid bolig, så har vi fått gode boforhold.
I 2008 flyttet vi inn på en velegnet eiendom med rikelig tumleplass.
Vi har vår egen brønn med rent, godt vann. Maten koker vi på ved og biogass som vi produserer av møkka fra kuene våre.

Fritid\aktiviteter
Barna har plikter i huset, på kjøkkenet og på gården. Det ambuleres med oppgavene slik at alle får erfaring i jordbruk og daglige gjøremål. Vi driver endel med strikking, hekling, volleyball, fotball og gåturer i nabolaget.
Hver kveld avsluttes med samling hvor vi synger sammen.

Religion
Majoriteten av Kenyas befolkning er kristne.
De står tidlig opp, arbeider lange dager og lange uker. Men om søndagen går de i kirken. Det er en viktig del av deres kultur. Gudstjenestene varer gjerne i flere timer. Forsamlingene er meget inkluderende og med sang, dans og fellesskap.
Vi praktiserer trosfrihet på NCH.
Jeg prøver å formidle at vi har fri vilje og ansvar i vårt liv. Meningen med livet er å
vokse og utvikle seg, som menneske.

Grunnlegger
Nina Sørlie er hjelpepleier i vernepleie og har drevet økologisk gård i mange år. Hun har 2 voksne barn.
I 2001 mottok hun er arv og så muligheten til å sette igang med dette barnehjemmet.

Takk
Takk til Solvorn oppvekstsenter, for regelmesig støtte i flere år.
Takk til Solvorn Sokneråd, kyrkjelydene og innbyggere i Luster kommune.
Takk til Aurland Kyrkjelege Fellesråd, Spiren barnehage og innbyggere i Aurland for sjenerøs og betydelig støtte.
Takk til Steinerskoleforbundet og Norbalsam.
Takk for minnegaven etter Anne Jorunn Alme. Den blir husket med dyp takknemlighet.
En stor takk til enkeltpersoner som viser tillit og gavmildhet. Det betyr mye for driften av barnehjemmet.

«Vi skal strekke oss etter å gi barna et helhetlig tilbud og følge dem helt frem!»