BARNA
I utgangspunktet så tar vi imot barn fra 1 år og oppover. Gutter og jenter som ikke har noe annet alternativ. Foreldreløse, hjemløse,  utstøtte, forlatte og mishandlede.  Mange av barna kommer uten  fødselsattest eller andre dokumenter som viser alder og opphav.
Vi har nå 25 nydelige barn.

HELSE
Noen av barna er små av vekst, har tannråte, hudsopp, parasitter og insekter under huden på grunn av mange år med feil- og underernæring.  De kan stjele, gjemme mat, glemme seg og vise stressreaksjoner på grunn av traumatiske erfaringer.  Men med kjærlighet, godt miljø og riktig ernæring, så skjer det ofte gode forandringer på kort tid.

SKOLE
Vi har hjemmeskole for små og nyankomne. Når barna vokser seg godt til og vi føler oss trygge på at de kan klare seg, så sender vi dem til en privat dagskole cirka fire kilometer gange fra NCH. Eldre barn reiser til kostskole.

BOFORHOLD
Etter å ha bodd trangt og til dels kummerlig i leid bolig, har vi fått gode  boforhold.  Alle barna har hver sin seng.  Maten koker vi på ved-, kull- eller gass. Vi produserer biogass av møkka fra kuene våre.

FRITID/AKTIVITETER
I fritiden tilbringes mye av tiden på skolen.  Det er  en del lekser som skal gjøres.  Noen trenger ekstraundervisning.  Barna har plikter i huset, på kjøkkenet og på gården. Det ambuleres med oppgavene slik at alle lærer.  De får erfaring i jordbruk og alle daglige gjøremål.
Vi går regelmessige turer i naturen og nabolaget..
Hver dag blir avsluttet med en samling hvor vi synger sammen.

RELIGION
Majoriteten av Kenyas befolkning er kristne.
Kenyas befolkning står tidlig opp, arbeider lange dager og lange uker. Men om søndagene går de til kirken. Det er en viktig del av deres kultur og tradisjon. Gudstjenestene varer gjerne i flere timer.  Forsamlingene er meget inkluderende.  Det er  gjerne mye sang, dans og fellesskap.
Vi praktiserer trosfrihet på NCH.  Jeg prøver å formidle at vi har fri vilje og ansvar i vårt liv. Meningen med livet er å vokse og utvikle seg, som menneske.

PRINSIPPENE
1. Moderat gruppe av barn som får individuell oppfølging og utdannelse.
2. Økologisk jordbruk med tilnærmet selvforsyning av frukt, grønnsaker og melk
3. Utnyttelse av fornybare energikilder.
4. Moderate lønninger og administrasjonskostnader til enhver tid.
5. Faste bidragsytere ønsker vi velkommen.

Vi skal strekke oss etter å gi barna et helhetlig tilbud og følge dem helt frem og at hvert individ skal føle at det har egenverdi.
Vi skal oppfylle alle krav som finnes i en velordnet institusjon uten at det går på bekostning av det hjemlige preg.