ADMINISTRASJON
Nina Sørlie er grunnlegger av prosjektet.  Økonomisk og pedagogisk ansvarlig.  Driver sammen med fem kenyanske  komitemedlemmer/styre, i Kenya. Komitemedlemmene og jeg utarbeider budsjettet sammen. De tar ansvar i mitt fravær når jeg er i Norge.

Myndighetene har godkjent og gitt sertifikat til barnehjemmet. Et sammensatt råd hvor flere sektorer er representert, foretar inspeksjoner for å se at vi følger opp.  Vi har en støttegruppe med seks tillitsvalgte i Norge, som gir støtte og veiledning.  NCH er registrert i Brønnøysundregisteret.

PERSONAL
¤ 1 sosialarbeider som har et overordnet ansvar.
¤ 1 lærer som har ansvar for alt som har med skole å gjøre.
¤ 1 husmor som hjelper barna med «alt» fra de står opp til de legger seg.
¤ 1 kokk.
¤ 1 gårdsarbeider.
¤ 1 vaktmann.
Dette er den faste personalgruppen.  I perioder hyrer vi ekstrahjelp.  Alt personal leverer vandelsattest. Kokk leverer helseattest i tillegg. Lønnen er lav, men bedre enn vanlig dagslønn andre steder.
tjenester.

MYNDIGHETENE
Vi får barna gjennom myndighetene. Det er viktig å samarbeide med myndighetene, blant annet for å være juridisk beskyttet.  Myndighetene har små ressurser til rådighet, særlig departementet for helse og sosiale tjenester.

ØKONOMI
Vi har faste, private sponsorer. Vi leverer revidert regnskap hvert år.