Søndag var vi i kirken. Jeg hadde fått skriftlig invitasjon. Det var gudstjeneste og innsamling som skulle starte kl. 10….Men det var kun oss som kom på det tidspunktet. De andre kom etter en time. Det var avslutning kl. 15. Det meste foregår på kikuyu, som jeg forstår lite av. Men jeg føler meg meget velkommen.