Jeg har hatt en ordentlig samtale med jenta fra den enslige moren, som jeg fortalte om forleden. Jeg fortalte at jeg er redd for hva som skal skje når hun er der og at det er bedre hvis hennes mor kommer hit til oss, på besøk. Jenta er enig. Det er så godt når vi har en felles forståelse. Mor har spurt om jeg også kan ta hånd om lillesøstra på tre år. Ja, det er mulig. Men noen formaliteter må ordnes.