En enslig mor ble rapportert til myndighetene for noen år siden pga. omsorgssvikt og en av døtrene hennes ble bragt til oss. Jenta var syk og trengte medisinsk behandling, og hun var ganske vill og hadde mareritt. Det meste av tiden har vi hatt jenta her. Men en del ferier har hun reist til mor. Jeg trodde og håpet at mor hadde blitt mere «voksen» og bedret sin atferd. Nå lærer jeg at det dessverre ikke er slik. Politikken i Kenya er at barna SKAL ha kontakt med familien, for de skal jo tilbake til familien før eller senere. Men nå er jeg lei meg for at jeg har vært godtroende i stedet for å være mere tilbakeholden, men å la jenta reise til mor. En del av barndommen har blitt skadet. Jeg håper hun klarer seg.