Klokken er 22:30 og jeg hører masse bråk fra landsbyen; menn og kvinner roper, noen ruser med motorsykler og noen tenner bål. De forsøker å jage elefantene tilbake til skogen. Jeg tror ikke at de trekker hitover. Det er like greit, siden vaktmannen vår har fri.