Vår stabile vaktmann, Kaparo, har jobbet hver natt i tre måneder, så det var på tide å gi ham fri! Han dro gladelig hjem til familien sin mandag morgen.

Problemet er å finne en avløser som vi kan stole på og/eller ikke tar seg alt for mye betalt. En kar som har gjort noe forefallende arbeid her, sa seg villig til å komme de nettene Kaparo har fri. Men han var beinhard i lønnsforhandlingen og jeg var misfornøyd. Etter tre netter sier jeg i fra at han heller kan slappe til vi ringer ham igjen.

Han beklager seg over at han ikke har pistol til hjelp. Jeg svarer at det ikke er bra med pistol uten lisens. Han sier at lisens er uvesentlig. Vel, når det gjelder dette temaet så er vi uenige. Under samtalen så merker jeg at han er full og tenker nok at vi kan klare oss alene inntil Kaparo kommer…