En lærer i den offentlige skolen i Githoungu, nabolandsbyen vår, skulle «disiplinere» en gutt i 7. klasse i går og slo eleven til han falt om. Gutten døde. Læreren har stukket av. En lignende skjebne kunne ha ventet ham; at han ville ha blitt slått av befolkningen og jeg vet ikke hva. Men dette har jo pågått hele tiden. Kolleger, skolestyret og foreldre kjenner til denne praksisen med pryling som pågår på offentlige skoler over hele Kenya. Ekstra ille er det på landsbygda. I byene er de mere «opplyst».