Jeg har stått timesvis i kø den siste uken for å betale skolepenger. Jeg har betalt ca. 13 000 kr totalt for 1. termin. Økonomisk sett så er dette den vanskeligste tiden på året for alle som betaler skolepenger. I tillegg må man kjøpe bøker, uniformer og utstyr.

I privatskolen som vi sender syv barn til, så har jeg prutet ned 3500 kr. Det sier mye om direktøren! Jeg er så glad for at vi har den skolen. Så vi ga ham en vær på fredag.