Dette er en stor dag i Nina Children Home for vi har fått installert en stor solar- vanntank. Det er flott å få varmt vann i kranen, uten å fyre opp med ved! Det er flere måneder siden jeg kjøpte anlegget i Nairobi, det tok bare lang tid å finne noen i nærheten som kunne installere det profesjonelt.