Det er veldig, veldig mye å gjøre på NCH. Vi skal nyregistrere barnehjemmet. Det medfører at ledere fra alle etater skal komme på besøk i samlet flokk; politi, helse, skole, barnevern, osv. Det kan komme opptil 15 myndighetspersoner. Alt skal granskes. Jeg gruer meg. Alle dokumentene må være i orden, jeg holder på med oppussing, for harde livet.