Kjære dagbok- lesere!

Jeg er for tiden i Norge. Jeg har noen leddproblemer som utredes. Reiser tilbake til Kenya så snart jeg har en avklaring.

Det er mye omlegginger i Kenya nå, når det gjelder Barnevernets krav til barnehjem. I 10 år har myndighetene truet med å stenge institusjoner som ikke har sertifikat. Nå virker det som at de tar dette på alvor. I fjor stengte de ca, 500 institusjoner. Noen starter barnehjem eller firma, kun som et skalkeskjul for andre aktiviteter. Noen samler inn penger til bygging, men bygger aldri. Noen tar i mot barn, men anstrenger seg ikke for å gjøre disse barna lykkelige. Noen driver med misbruk/trafficking. Hvite personer kan også medvirke i dette.

Terrorfaren i Kenya er jo også reell. Det er vanskelig for myndighetene å opprette sikkerhet. Immigration House stoppet for en periode å utskrive arbeidstillatelser pga. flere massakrer i landet. Jeg måtte vente pinefullt lenge på svar på min søknad pga. dette. Jeg søkte i desember og fikk svar for to uker siden. Myndighetene setter en stopper for at utlendinger kan komme og jobbe som frivillige på institusjoner, uten å sikkerhetsklareres. Jeg har jobbet mange år i Kenya, så det er mange troverdige personer som kan bevitne at jeg er den jeg er, så for meg går dette greit. Jeg vurderer å ta med meg politiattest når jeg reiser tilbake.

 

Myndighetene har også nye forskrifter angående driften av barnehjem. Skjøtet på eiendommer hvor slike institusjoner drives, skal ikke stå på en privat person. Dette har vi heldigvis i orden. Myndighetene har sett viktigheten av at barn ikke bør bo i store enheter. De sier nå at det ikke bør være flere enn 12 barn i en enhet. De vektlegger at barn ikke skal vokse opp i en institusjon, så sant det kan unngås. Hvis barn flyttes fra familie, så skal man prøve å tilbakeføre dem til familie eller lignende miljø, snarest. Barnets rettigheter har kommer i fokus på en ny og bedre måte. Dessverre så er en del ting vanskelig å gjennomføre, fordi det er så stor nød og amnge farer i Kenya. Jeg vet at daglig leder på NCH har det travelt nå med administrasjon pga. omlegging til nye forskrifter. Vårt sertifikat utløper i år og vi må fornye i september. Dette er meget krevende, men ikke så ille som å søke om godkjenning for første gang. Det er litt over 900 barnehjem som er godkjent i Kenya og ca. 10 ganger så mange som ikke er det. Hvis myndighetene stenger flere institusjoner i år, så er det mulig at vi får forespørsel om å ta i mot barn fra andre hjem som stenges.

 

Vi har et høyt arbeidspress nå pga. omleggingen pluss ny- registrering, så jeg er meget lettet for for å ha en daglig leder som Teresa og et styremedlem som Mr. Kiruri. Og de andre.

Når det gjelder økonomi så får jeh noen ganger en følelse av redsel og bekymring, men stort sett så går dette greit det meste av tiden. Hver og en av dere som sponser barnehjemmet, bidrar på en viktig måte for å gi et verdig liv til barn som ikke har noe. Jeg er ikke aktiv med dagbok- skriving når jeg er i Norge. Jeg kobler litt av, noe som er nødvendig. Derfor vil jeg bare nytte andledningen til å ønske dere en herlig sommer med mange gode opplevelser.

Avslutter med noen ord:

Vær tro mot deg selv

da følger det som natten følger dagen,

at du ikke kan være falsk mot andre,

Shakespeare