Oppdatering:

Nå har jeg kommet til Norge etter 9 mnd. i Kenya. Det var mitt lengste opphold hittil. Jeg kommer til å fortsette med lange opphold. Barna savner meg når jeg er bortreist. Heldigvis har vi bra personale nå og jeg følte meg trygg da jeg reiste, på at det vil løse oppgavene sine etter beste evne. Vi har en ny leder/sosialarbeider som heter Teresa. Hun har jobbet for oss tidligere og har kommet tilbake. Jeg håper at hun blir hos oss lenge. To av de ansatte er fra nabolaget, så jeg har kjent dem i mange år.

Dette er et spesielt år for oss, fordi det er 10 år siden N.C.H. ble formelt etablert. Så jeg ønsker å invitere venner og naboer i Kenya til en hyggelig sammenkomst og markering i november. Jeg gleder meg til dette.
Heldigvis så har jeg hatt noen trofaste medhjelpere disse ti årene. I styret har jeg to medlemmer som aldri har stjålet fra N.C.H. og stilt opp ved behov, gjennom samtlige ti år.

Jeg har lært mye siden starten i 2004. Vi kommer til å fortsette som før, med satsing på landbruk.
Vi har jo to kuer, 15 sauer og 25 høns, så vi slipper å kjøpe melk, kjøtt og egg. Vi dyrker også en god del grønnsaker. Åkeren sto fin med bønner, mais, poteter, rødbeter, erter og kål, da jeg dro.

Myndighetenes politikk\retningslinje er at færrest mulig barn skal vokse opp i institusjon, for disse barna risikerer jo å miste kontakten med familie og nærmiljø. Det er grunnleggende viktig i en institusjon at man har en plan for hvert enkelt barn om hvordan det skal føres tilbake til samfunnet.
Alle barna som kommer til oss har gått gjennom lidelser tidligere så jeg ønsker å kompensere for dette ved å gi best mulig omsorg. Det er så mange farer i Kenya hvor kampen om å ‘overleve’ er hard. Så man kan være redd for å sende barna avgårde til slekt osv. Mye negativt kan skje.
Men jeg har erfart at det er for vanskelig å ha mange eldre tenåringer boende på barnehjemmet.
Tenåringer og eldre, liker ofte å gjøre det motsatte av det de er anbefalt. Da kan det fort skje at man bruker all sin tid på å ordne opp i komplikasjoner etter disse store barna og at de små barna som virkelig trenger omsorg og beskyttelse blir neglisjert, fordi man har det for travelt med de store.

Det er store problemer med terror i Kenya. Det har vært mange massakre i det siste året. Vi bor i en fredelig landsdel, men alle blir berørt av den manglende sikkerhetssituasjonen. Studenter, lærere og steinhoggere fra vårt nærmiljø er drept. Man tenker seg godt om før man reiser noe sted.

Jeg kommer til å fortsette dette arbeidet. Vi hjelper barn som er i stor nød og ikke har et hjem.

Hjertelig takk til dere som husker på oss og hjelper til med å holde barnehjemmet i gang.
Din økonomiske støtte er helt nødvendig for at vi skal klare oss bra.
Vennlig hilsen fra Nina, personal og alle barna.