Vi har hatt besøk av en venn som er lærer. Hun er offentlig ansatt i Mandera, hvor 24 lærere og 36 steinhuggere ble drept av terrorister i november. Hun har søkt om å bli overflyttet til hvilket som helst annet distrikt, men får avslag. Hun sliter med å sove om natten. De er ca. 500 lærere som har søkt om å overflyttes. De protesterer mot å jobbe i områder som grenser mot Somalia.