Barnevernet brakte en gategutt til meg i 2005. Jeg var meget glad i ham og hjalp ham etter beste evne i mange år. Han slet med å tilpasse seg på skolene og flyttet fra skole til skole. Til slutt ga jeg ham et ultimatum: Flytt til bestefar (Som jeg hadde sporet) og ta yrkesskole! Han var ikke interessert i yrkesskole. I dag ringte han til meg. Jeg spurte hvor han var. – Han er i fengsel i Nairobi. Jeg er ikke overrasket, men det er leit. Heldigvis går det ikke slik med alle.