Åtte barn er på ferie hos slekt eller venner. Jeg er hjemme med gjeterjenta og åtte barn. Vi melker, gjeter, planter kål og blomster, hogger ved, koker og vasker opp, vasker tøy. I tillegg leker vi, gjør hjemmelekser og avslutter hver kveld med samlingstund og sang.