Jeg har prøvd å planlegge påsken etter beste evne, men vi vet ikke når kostskolene stenger. Det er antagelig etter påske! Hjemmeskolen vår stengte for noen dager siden. Vi har jo kun ti elever og ligger godt an i forhold til pensum.