To søsken ble dumpet på et marked i 2005. De ble deretter brakt til meg av Barnevernet. For to år siden klarte jeg å oppspore slektninger. Barna har vært på en del besøk hos disse slektningene, og det har utviklet seg et ønske om familiegjenforening. Vi overleverte det eldste barnet til onkelen i Nairobi i dag. Vi beholder den yngste av søsknene inntil vi ser hvordan dette går.