Tre av guttene min som ble transportert med motorsykkel, traff på fem elefanter. Det gikk bra.