En ny sosialarbeider begynte i dag. Jeg håper at han er til å stole på og at jeg kan få en reell avlastning nå. Men må gi tillit og håpe det beste. Jeg var seks timer på kontoret i dag for å sette ham inn i protokoller, program, kontrakter, plikter, regnskap, osv.