De ringte fra kostskolen og meldte i fra at en av guttene mine hadde sneket seg ut av porten og om jeg hadde sett ham. Han kom sent på kvelden. Han hadde ikke penger til buss, så han måtte gå i ca. fire timer, med gråten i halsen. Gutten var blitt slått så mye av en lærer og følte det dypt urettferdig. Han hadde vondt i øret. Jeg tok ham til legen for en sjekk og sendte ham deretter tilbake til skolen, med en bønn til direktøren om å gi gutten en sjanse til en avklarende samtale.