Dette var ikke en god dag for meg pga. stress og hodepine, til jeg innså at den eneste løsningen var å innkalle til personalmøte angående arbeidsmoral og lønnsforventninger. En del har urealistiske forventninger fordi de jobber for en «hviting» og glemmer godene de har; med stabile lønnsutbetalinger, forsikringer, ekstra fridager, human behandling og hjelp når de trenger det.