En anbogutt ba pent om å få kjøpe sau hos meg. De er meget populære. Jeg solgte to, så nå har jeg «bare» 25. Det begynte kun med fem sauer i 2008 og dette har nå mangedoblet seg. Jeg aner ikke hvor mange dyr jeg har solgt eller slaktet. Sauene trenger ikke så godt fôr som kuer, og klarer seg bra her til tross for tørkeperioder.