9,9 grader C i natt.  En elefant har tråkket ned flere gjerder i natt.  Det begynner å bli nok nå, for det vi bygger opp om dagen, bryter de ned om natten.  Men elefantene er jo sultne pga dårlig beite.  Jeg sendte sosialarbeideren vår på oppdrag om å finne far til en av jentene våre, som allerede mistet sin mor for flere er siden.  Det viser seg at far har kommet flere ganger til mormor og spurt etter datteren, men blitt jaget vekk – fordi han ikke hadde betalt hele medgiften.  Kenyanere er meget tradisjonsbundne og det er mye overtro forbundet med slike saker.  Vi fant fars familie for sent, for far er død nå.  Jenta får heller ingen arv, fordi hennes far ble jaget vekk.