Om cirka fire uker reiser jeg til Norge.  Innen den tid skal helst alle arbeidsinstrukser og kontrakter være avklart.  Programmet for desember avklart angående hvilke barn som skal til slekt.  Og alles eventuelle lidelser bør identifiseres og behandles.  Jeg har nå tatt ti barn til medisinsk behandling.  Generatoren må overhales.