Kjære lesere, nå er det meget lenge siden jeg har skrevet nyheter på denne siden.  På slutten av oppholdet mitt i Kenya sist, så var det litt i meste laget som skulle ordnes.  Tirsdag 19.februar reiser jeg for en 3 måneders periode.  Jeg er spent på å se hvordan alle har det.  Åtte av barna våre skal begynne i videregående nå i februar.  Dette er en stor økonomisk utfordring. Ikke bare skal vi betale skolepenger, men alle må ha utstyr som matcher med skolens uniformer, treningstøy, sengeklær og annet skolemateriell.  Skoleutgifter er den største utgiftsposten, på budsjettet til barnehjemmet.  Jeg håper at dere som har anledning til det, husker på oss.
Den britiske organisasjonen: ‘Institution of Mechanical Engineers’ opplyser at halvparten av verdens mat kastes.  Av de 4 milliard tonn mat som blir produsert hvert år, blir mellom 30 og 50 % aldri spist.  Dårlig infrastruktur for transport og lagring og kravstore forbrukere, samt tilbudskampanjer i butikkene er blant årsakene.  Jord-, vann- og energiressurser sløses også unødvendig i produksjonen og distribueringen av maten som ikke spises.