Vi har gått til kirken i dag, som vanlig om søndager.  Jeg så at to av guttene mine tok de «nye» småjentene på ryggen, over bekken.  Det er slike gylne øyeblikk jeg får følelsen av å ha oppnådd det jeg ønsket.  Etter lunsj tegnet vi med kritt og malte med vannfarger.  Alle tolv satt rolig og konsentrerte seg.