Jeg tok en tiåring på fanget slik at han skulle få oppmerksomhet og at vi kunne snakke sammen.  Det slo meg at han aldri hadde opplevd dette tidligere.  I dag har jeg reist omkring sammen med sosialarbeideren vår, for å finne brukbare videregående skoler for barna våre.  Det er ikke så lett.  Vi fant noen skoler vi ikke vil sende jentene våre til og en bra skole for de guttene som presterer mange poeng.  Det vanligste her er rene gutte- eller jenteskole, ikke blandingsskoler med begge kjønn.