De tre siste årene har vi fått mye mais fra Fylkesmannen. Noen ganger bønner eller ris.  Nå er lageret vårt tomt og vi har ventet siden 15. september på å få mais.  Så jeg dro på en visitt for å spørre om vi kunne få noe.  Men lageret er tomt på ubestemt tid.  Så jeg kjøpte 90 kg mais i dag.  Det er verre med handikappede og andre som trenger hjelp.