Vi strever fremdeles med å identifisere alle pårørende til barna våre.  Forleden ringte vi til en mor fordi vi vil dra på hjemmebesøk og hente dokumentasjon.  Nå har hun like godt slått av mobilen.  Jeg har søkt etter mor til fire av guttene våre.  De er (halv)brødre.  Mor er hjemløs.  Reiser fra sted til sted.  Jeg spurte en mann som kjenner til mor fra tidligere, om han kunne hjelpe meg.  Nå har han reist fra sted til sted i tre dager.  Han ringte i kveld.  Han har funnet far til en av guttene!  Jeg har trodd at dette var umulig, at vi aldri kom til å finne far til denne gutten.  Faren har ikke mobil, så han er sannsynligvis en fattig rusmisbruker.  Men uansett så er det til hjelp for barna å kjenne opphavet sitt.  Jeg har avtale med faren til lørdag, så får vi se om han dukker opp.