Nå er det seks dager siden vi hentet de to småjentene.  Man skulle kanskje tro at pårørende ville ha ringt.  Men det gjelder i Norge.  Jeg er meget glad for at hun ene heter Daisy, for hun andre heter Nachoruwa.  Litt uvant.  Jentene står opp om morgenen og ler.  De er så glade for å få klær, en seng og i det hele tatt å være her.  Det er tydelig at de er vant med fysisk arbeid.