Det er lokale forskjeller, noen steder har det vært flom, andre steder er det fremdeles tørke.  Hos oss har det omsider kommet såpass nedbør at gresset har begynt å vokse.  Selv om jeg ikke vet om vi får noe særlig avling i åkeren, så er det en enorm lettelse.  Forleden fant jeg en døende kalv, antagelig pga vannmangel.  Jeg varslet eieren.  Det er veldig mange kuer som er i en elendig forfatning.  Nå kan de bygge seg opp igjen og produsere melk.  Elefantene faller også mere til ro når det regner.

Det nærmer seg tiden da jeg må betale skolepenger for 2. termin, men jeg har ikke nok til å klarere mer enn halve beløpet.