De ringte fra kostskolen idag med beskjed om at en av jentene våre hadde stukket av, men at de hadde funnet henne.  Det er dessverre et problem mange gatebarna har, å stikke av når de møter litt motstand eller vanskeligheter.  Jeg håper flest mulig slår seg til ro hos oss.

Barn som skal ta avsluttende eksamen i grunnskolen, 8. klasse, må registreres og derfor ha identitetspapirer.  Vi strever nå med å finne dokumenter og pårørende. Til seks av barna ser jeg nå ingen annen løsning enn å etterlyse slekt på lokalradio.  Tusenvis av kenyanere kjenner ikke sin fødedato eller fødselsår.