Guttene kom tilbake fra Nairobi, uten resultat.  De fant ikke spor av kjente skur, eller slektninger.  Det hadde vært så gledelig å finne noe.  Men livet går videre.  I dag har jeg betalt skolepenger for siste termin, frem til jul.  Det er en stor lettelse.  Vi hører hyener hyle i det fjerne.