Vi ventet gjester i dag.  De kom ved elleve tiden – atten ungdommer og to personal fra en videregående kostskole.  De sang og danset mye for oss.  Det var en nydelig opplevelse.  Og de leste bibelvers og fremførte drama.  De fastet og gav oss en sekk med mel!  Mens vi spiste lunsj, var de nede ved elven og sang.  Etterpå lekte vi sammen.  Da gjestene dro, satt barna og jeg og så på kyrne, kalven og væren som hoppet og lekestanget med hverandre.  En fin dag.