Det nærmer seg slutten av eksamenstiden og skoleåret.  Nå blir det spennende å få vite karakterene.  Noen må kanskje gå om igjen?  Skolene stenger nå frem til ca 4. januar.  Det nærmer seg også slutten av regntiden.  Jeg har plantet åtte trær i dag.  Trær som skal gi skygge, skjerme mot vind og blomstre.  Håper jeg får oppleve å se dem store.