Fem barn var hos slektninger da skolene var stengt i august.  Alle kom tilbake med trevler i hendene.  De har jobbet med hakke på åkrene.  Jeg er bare så glad for at det ikke har skjedd noe alvorlig med dem.  Nå er det hverdag med skolegang frem til slutten av november.  Sov lite i natt fordi rottene bråkte så fælt på loftet.  Har ryddet loftet i dag og kjøpt diverse gift og feller.  Det går bra her.  Daglig leder hjelper meg mye med forhandlinger/økonomi og aktiviteter.  Jeg rydder buskas for tiden.  Møysommelig arbeid, for det er så mye torner.  Men jeg trives.