Det var få passasjerer på flyet fra Nairobi, så jeg hadde en komfortabel reise til Europa.  Nå er jeg tilbake i Sogn. Kontrasten til Kenya er stor, fordi alt er så velorganisert her. Det er godt å hvile og koble av noen uker.
Jeg er så glad for at vi har etablert barnehjemmet i landlige omgivelser, for det er mye kriminalitet i bynære strøk.
Samtidig er de et stort behov for utviklingsprosjekt på landet der mange barn har fattige foreldre og et elendig skoletilbud og derfor dropper ut av skolen.  Dette er en stor gruppe barn, som har liten beskyttelse.
De fleste hjelpeorganisasjoner etablerer seg i byene.
Vi har strevd med å finne pålitelig personal som tar ansvar for barnehjemmet. Ikke bare kommer for å hente lønn.
Jeg måtte stå på til siste dag for å sikre at barnas behov blir dekket når jeg ikke er i Kenya.
Vi har hatt mye fokus på renovering av hele barnehjemmet. Helsemyndighetene stiller høye krav. Vi må male alle vegger og gulv, legge fliser på alle bad, wc osv.
Det er ikke så mye som gjenstår til full godkjenning.
Heldigvis er styremedlemmene ærlige og en god vennskapelig støtte. 3 av disse 5, har vært gode medhjelpere helt siden den spede begynnelse i 2005.
Alle barna er i en god utvikling og alt som har med skolegang å gjøre har stabilisert seg på en meget vellykket måte.
I slutten av august reiser jeg tilbake til Kenya og fortsetter arbeidet med barnehjemmet.
Hilsen Nina