Skolene stengte i slutten av mars. Så nå er vi alle samlet.  Det er så godt for oss alle.
Nesten hele personalgruppen ønsket å ha fri i påsken.  Kun kokken og rengjøringshjelpen arbeider daglig nå.
Men det er veldig kjekt!  Vi sitter oss ned, prater og fordeler ansvar og oppgaver.

Kviga som vi kjøpte har vi hentet for noen uker siden.  Transporten gikk utrolig bra.  Hun småløp hele veien, uten å stikke av i feil retning.  Hun har slått seg vel til ro med selskap av sauene.  Og navnet er: June.
Vi skal bygge et bedre fjøs for noen få krøtter.  Planen er å produsere biogass.