Jeg er i Nairobi. Har hatt moete med advokaten min for aa se paa hvordan vi best kan formalisere alt som har aa gjoere med kjoepet av eiendomen.Aa etablere en NGO tar minst 3-4 maaneder + forarbeidet som kan ta flere uker. Aa etablere en stiftelse tar flere aar. En misjonaer jeg traff i gaar fortalte at det tok 4 aar med en venn av ham !Vi kom til at det er best aa etablere ett firma/company som skal drive med utviklingsarbeid.Vi kommer til aa kalle det noe slik som : Lusoi Rural Development Ltd.Vi har begynt paa navnesoeksprosessen. Vi maa vite at ingen andre bruker det samme navnet som det vi har tenkt oss.Jeg er altsaa i Nairobi naa og har tenkt meg til barnehjemmet, men trafikken er blokkert av Mungiki. Mungiki er en politisk/religioes sekt som anvender mafialignende metoder.Drap og andre grusomheter. De tar avgifter av folk. De infiltrerer transportsystemet og kan lamme dette.I dag er det demonstrasjoner mot at en/noen av deres folk er drept av politiet.En dame som jeg egentlig skulle ha truffet naa og reist sammen med til barnehjemmet, sitter fast i utkanten av byen. -Trafikken i Nairobi er ett mareritt, selv uten demonstrasjoner.Jeg vet ikke om jeg maa sove her en natt til.Jeg sitter paa en internettkafe naa. Musikken er paa saa hoyet lydnivaa at det er vanskelig aa tenke. Det er helt vanlig med musikkanlegg som staar paa full guffe, overalt.Det er alltid saa deilig aa komme ut paa landet til barnehjemmet, naturen og livet i landsbyene der.KwaheriNina