Naa her jeg vaert noen dager i Nairobi for aa treffe advokaten min. Jeg maa forsikre meg om at hun sikrer mine rettigheter OG eiendommen til all tid. At den alltid kommer til aa vaere ett barnehjem.

Jeg har ogsaa begynt paa prosessen aa etablere en internasjonal NGO =
None Government Organization.
Det tar nok ca 3 maaneder etter at soeknaden er levert inn.
Naa maa jeg foerst finne to styremedlemer som er de beste……
Saa maa vi lage en konstitusjon.

Venninen fra Island som startet ett barnehjem: Thorunn, ble meg til byen i gaar kveld og saa hvor de to smaa guttene sov.
Hun tok de med seg til barnehjemmet.
Det er virkelig en god gjerning.
Livet til disse to smaa menneskene ble antagelig totalt endret, fra og med i gaar.

Jeg har ogsaa lyst til aa ta med meg barn hjem og kan komme til aa gjoere det.
Mange ganger.
Men jeg satser foerst og fremst paa aa samarbeide med barnevernet og ha deres godkjennelse for alle prosesser.
De misliker at man opererer helt selvstendig.
Det kan vaer farlig hvis «noe skjer»

Det er mye vold, ran, overfall……. osv her.
Det er farlig aa ferdes etter solnedgang.
Da vi dro til byen saa ville Thorunn ha med to livvakter, i tilegg til sjaafoeren.
Hun sa at vi maatte sitte bak, slik at vi ikke kunne bli sett saa lett.(fordi vi er hvite)

Jeg er heldigvis nesten aldri redd, men foeler meg trygg og beskyttet og elsket.

Paa barnehjemmet i gaar kveld saa kom de store guttene og gav meg en stilig kurvhatt: det var det fineste de hadde. Helt sikkert.

Jeg var noen timer i Mathare slummen.
Aa moete menneskene som bor under de mest kummerlige forhold, men som gjoer det beste ut ev det og beholder sin verdighet og positive livssyn: det gir meg en kraft til aa jobbe videre.

Naa skal jeg hjem til barna mine.