SkolestreikNaa har de offentlige skolen vaert stengt i nesten to uker pga streik. Laererne streiker for bedre loennsforhold.Jeg vet ikke hvordan dette kommer til aa utvikle seg.Vaar laererinne har jeg sendt til Steinerskolene i Nairobi, i en uke, for aa faa inspirasjon og bredere selvtillit.Skolene her er jo organisert etter en gammeldags engelsk modell, med mye vektlegging paa poeng og leseferdigheter fra ca 4 aars alder. – Barna vaar koser seg hjemme med lek, plikter og noe timers hjemmeskole hver dag. FarmenDet har vart utilstrekkelig regn til aa faa en god avling. En dag til uken skal vi hoeste boennene og potetene.Maisen blir dyrefor.Saa skal vi ploeye opp paa nytt og saa til. Vi holder ogsaa paa med graving for aa spore hvor vi har lekkaskje paa vannledningene.Hoenseflokken blir stadig stoerre, de er flinke til aa produsere. Kaninene ogsaa, men de er mye mere krevende.Katten foedte 3 unger 17.januar, saa vi har litt av hvert .Dette er er til stor glede ! BesøkVi hadde besoek fra ett barnehjem i Nairobi. Det kom ca 25 barn og voksne som sov over.Voksne og barne hadde mange erfaringer aa dele med hverandre.  Dette var meget fint for oss alle fordi vi kunne foele at vi ikke er alene om vaare problemer.Barna fra Nairobi bad til Gud om at det skulle begynne aa regne slik at veien skulle bli ufremkommelig. De ville saa gjerne bli lengre.Vi har avtalt at de skal komme tilbake snart. ØkonomiDet faste budsjettet er greit dekket paa barnehjemmet.Det som jeg virkelig strever med er aa samle inn penger til aa betale ned gjelden for eiendommen som jeg har kjoept.To venner herfra vil gjerne hjelpe til med en «Fundraisingwalk» . At vi oppsoeker firmare og spoerr om de kan tenke seg aa sponse en WALK. Jeg har begynt aa trene.Gode forslag og bidrag taes imot med en STOR takk. BarnevernetVar paa besoek hos barnevernet i dag. Det er flere barn som venter paa plassering og jeg kan faa flere barn naarsom helst. Men aa si noe om dag og maaned er alltid vanskelig i dette landet – Kwaheri Nina