Monthly Archives: februar 2009

//februar

20.februar 2009

Nå har jeg ventet ca 14 måneder på at barnevernet skal komme på inspeksjon. Det er lenge nok.Men man kan ikke klandre dem for de har en enorm arbeidsbyrde og minimale ressurser. De har for eksempel ikke bil. De må ta buss eller gå. -Man må ha mye pågangsmot her, for å få utrettet noe. Jeg synes det er tungt å ha den store gjelden til tidligere eier. Jeg kommer antagelig til å søke lån i Norge for å få betalt ut tidligere eier. Vi har tatt imot en ny gutt til på 11 år. Dadson. Nå har vi 16 barn. Han er foreldreløs og har bodd hos en fattig bestemor siden 2003. De to nye guttene er bare så soete og snille og greie at det er en fryd å ha dem. Alle barna samarbeider fint og trives. Noen i personalgruppen er enestående.  I 2008 hadde vi en sportsdag. Det var meget vellykket. Så nå skal vi satse på å arrangere flere slike. Det er jo så og si gratis og det gleder så mange. I morgen , lørdag, skal vi ha en liten konkuranse for å ha det gøy. Hilsen Nina

Av |februar 20th, 2009|Dagbok fra Nina|0 Kommentarer

7.februar 2009

Naa her jeg vaert noen dager i Nairobi for aa treffe advokaten min. Jeg maa forsikre meg om at hun sikrer mine rettigheter OG eiendommen til all tid. At den alltid kommer til aa vaere ett barnehjem.

Jeg har ogsaa begynt paa prosessen aa etablere en internasjonal NGO =
None Government Organization.
Det tar nok ca 3 maaneder etter at soeknaden er levert inn.
Naa maa jeg foerst finne to styremedlemer som er de beste……
Saa maa vi lage en konstitusjon.

Venninen fra Island som startet ett barnehjem: Thorunn, ble meg til byen i gaar kveld og saa hvor de to smaa guttene sov.
Hun tok de med seg til barnehjemmet.
Det er virkelig en god gjerning.
Livet til disse to smaa menneskene ble antagelig totalt endret, fra og med i gaar.

Jeg har ogsaa lyst til aa ta med meg barn hjem og kan komme til aa gjoere det.
Mange ganger.
Men jeg satser foerst og fremst paa aa samarbeide med barnevernet og ha deres godkjennelse for alle prosesser.
De misliker at man opererer helt selvstendig.
Det kan vaer farlig hvis «noe skjer»

Det er mye vold, ran, overfall……. osv her.
Det er farlig aa ferdes etter solnedgang.
Da vi dro til byen saa ville Thorunn ha med to livvakter, i tilegg til sjaafoeren.
Hun sa at vi maatte sitte bak, slik at vi ikke kunne bli sett saa lett.(fordi vi er hvite)

Jeg er heldigvis nesten aldri redd, men foeler meg trygg og beskyttet og elsket.

Paa barnehjemmet i gaar kveld saa kom de store guttene og gav meg en stilig kurvhatt: det var det fineste de hadde. Helt sikkert.

Jeg var noen timer i Mathare slummen.
Aa moete menneskene som bor under de mest kummerlige forhold, men som gjoer det beste ut ev det og beholder sin verdighet og positive livssyn: det gir meg en kraft til aa jobbe videre.

Naa skal jeg hjem til barna mine.

Av |februar 9th, 2009|Dagbok fra Nina|0 Kommentarer

6.februar 2009

Er i Nairobi. Venter paa noen venner. Vi skal dra sammen til Mathare slummen, hvor mange av barna vaare kommer fra. Jeg skal ogsaa besoeke deres barnehjem i kveld.
Hun er fra Island og startet sitt barnehjem etter at vi moette hverandre i en dyrepark her i byen. Fordi hun ble kjent med meg fikk hun mot til aa starte.
Det er saa inspirerende.
Hun har ca 130 barn naa.
Men hun sliter enormt med oekonomien, pga det som har skjedd paa Island.
Hun har heller ikke groentareal, katt, hoens, kaniner eller lignende aa tilby barna.

Jeg er glad for det som jeg satser paa.

Jeg har vaert lei meg for at jeg ikke klarte aa oppfylle de oekonomiske forpliktelsene til de som selger meg eiendommen. I foelge avtalen saa skulle jeg ha betalt halve beloept innen 21.januar. dette klarte jeg ikke. Saa naa er jeg i Nairobi, hvor vi inngaar nye forhandlinger.
Antaglig saa maa jeg laane restsummen i Norge. Da maa jeg nok gi hjemmet mitt som sikkerhet. Hjemmet tilhoerer ogsaa barna mine:Johanne og Markus. Saa detter tungt.
Hva om alt gaar galt ? Da sitter jeg igjen med en stor gjeld. Har heller ikke fast inntekt. I tillegg til at jeg ikke er saa sterk som da jeg var litt yngre.-

Saa det er om aa gjoere at jeg administrerer alt korrekt her.
Det er saa mange fallgruber.

Men jeg har haap om at jeg skal klare dette. Ser to smaa gutter som legger seg paa fortauet hver natt, naar jeg ser ut av vinduet i Nairobi.
Man kan ikke tillate seg aa gi opp, bare for smaating.

Av |februar 9th, 2009|Dagbok fra Nina|0 Kommentarer

2.februar 2009

Dagbok. Torsdag var jeg hos barnevernet og spurte om de kom med flere barn snart.Fredag morgen ringte de og noen timer senere var barnet paa vei.Det kom en liten gutt paa 12 aar med 4 klesplagg i en baerepose. Sammen en kvinne som har sett til ham i 3 aar. Hun har flere andre som hun hjelper ogsaa. -Gutten heter David Maina og er nydelig.Da jeg gikk dem i moete og han sendte meg det foerste smilet saa visste jeg at dette skulle gaa bra.Han blir hos oss.Soendag gikk vi alle paa tur til en elv. Der finnes noen grotter med masse flaggermus. Spennende. Elven er omkranset av store traer hvor vi saa aper.Barna badet i elven. Etterpaa satt vi ved elvebredden og spiste gulroetter.Det var saa perfekt.

Av |februar 2nd, 2009|Dagbok fra Nina|0 Kommentarer

30.januar 2009

SkolestreikNaa har de offentlige skolen vaert stengt i nesten to uker pga streik. Laererne streiker for bedre loennsforhold.Jeg vet ikke hvordan dette kommer til aa utvikle seg.Vaar laererinne har jeg sendt til Steinerskolene i Nairobi, i en uke, for aa faa inspirasjon og bredere selvtillit.Skolene her er jo organisert etter en gammeldags engelsk modell, med mye vektlegging paa poeng og leseferdigheter fra ca 4 aars alder. – Barna vaar koser seg hjemme med lek, plikter og noe timers hjemmeskole hver dag. FarmenDet har vart utilstrekkelig regn til aa faa en god avling. En dag til uken skal vi hoeste boennene og potetene.Maisen blir dyrefor.Saa skal vi ploeye opp paa nytt og saa til. Vi holder ogsaa paa med graving for aa spore hvor vi har lekkaskje paa vannledningene.Hoenseflokken blir stadig stoerre, de er flinke til aa produsere. Kaninene ogsaa, men de er mye mere krevende.Katten foedte 3 unger 17.januar, saa vi har litt av hvert .Dette er er til stor glede ! BesøkVi hadde besoek fra ett barnehjem i Nairobi. Det kom ca 25 barn og voksne som sov over.Voksne og barne hadde mange erfaringer aa dele med hverandre.  Dette var meget fint for oss alle fordi vi kunne foele at vi ikke er alene om vaare problemer.Barna fra Nairobi bad til Gud om at det skulle begynne aa regne slik at veien skulle bli ufremkommelig. De ville saa gjerne bli lengre.Vi har avtalt at de skal komme tilbake snart. ØkonomiDet faste budsjettet er greit dekket paa barnehjemmet.Det som jeg virkelig strever med er aa samle inn penger til aa betale ned gjelden for eiendommen som jeg har kjoept.To venner herfra vil gjerne hjelpe til med en «Fundraisingwalk» . At vi oppsoeker firmare og spoerr om de kan tenke seg aa sponse en WALK. Jeg har begynt aa trene.Gode forslag og bidrag taes imot med en STOR takk. BarnevernetVar paa besoek hos barnevernet i dag. Det er flere barn som venter paa plassering og jeg kan faa flere barn naarsom helst. Men aa si noe om dag og maaned er alltid vanskelig i dette landet – Kwaheri Nina

Av |februar 2nd, 2009|Dagbok fra Nina|0 Kommentarer