Jeg lever i en slags unntakstillstand helt til dette lånet på barnehjemmet er betalt ned.Pengegaven på 50,000,-nok fra fra Aurland kommunestyre er til meget stor hjelp .Jeg har jo en tidsavgrenset nedbetalingsplan, på lånet.Hvis jeg ikke klarer å oppfylle avtalen, så går det vel ann å få en løsning på det også.Men det beste er jo å betale det hele ned i god tid.For når lånet er betalt ned så kan jeg konsentrere meg mye mer om det praktiske arbiedet på barnehjemmet. Slik som jeg helst vil.Veldig mye dreier seg om å være et godt forbilde, for å kunne hjelpe disse barna.Man må ha ett sterkt engasjement for å lykkes.Med en halvhjertet innsats så kommer man ingen vei.Jeg stortrives blandt barn generelt og er lykkelig for å kunne gjøre denne jobben.Jeg ønsker meg ingenting anderledes.Nå har vi 14 barn som kommer i kategorien «de beste på skolen». De er jo ikke perfekte.Men nesten.- Det at Aurland kommune gir en slik sum, så skaper dette også en smitteeffekt. Det er rart for meg å tenke på, for noen år siden i den spede begynnelse så var jeg jo helt alene.Lenge delte jeg ikke planene mine med noen, for jeg regnet med at ingen ville tro på at dette kunne lykkes.Dette har endret seg helt og jeg har blitt stadig tryggere i å vite hvordan alt skal gjøres. Tusen takk for tilliten, alle pengegaver og all annen form for hjelp og støtte.  Riktig god jul Vennlig hilsen fra Nina Sørlie