Naa har jeg det ubehagelig stressende. Maa si opp noen av personalet og erstatte disse snarest. Regntiden har begynt og veien er temmelig ufremkommelig. Bilen som skal hente barna og bringe dem til skolen, kjoerer seg fast. Det er meget vanskelig aa sykle ogsaa. Laereren som etter avtale skulle ha kommet loerdag, kommer ikke. Hoy loenn var det viktigste for henne. Inntil videre saa maa vi kanskje gaa den lange veien ? Heldigvis saa rakk vi aa ploeye foer det ble for sent ! Hurra for det. Naa er jeg i byen for aa kjoeppe saafroe og settepoteter osv. I morgen begynner vi aa plante kaal, spinat og froe. Jeg har kjoept sauer. Naa har vi 6 sauer og 4 lam.  Haaper vi faar vellykket produksjon med disse.  Generatoeren gaar bra og gir naa godt lys til barnas soverom. Pluss at den pumper opp alt vann som vi trenger.