Naa er det tiende gang jeg er i Kenya.Har tilsammen tilbragt ca. 350 dager her.Det er trist naar saa mange uskyldige mennsker lider og den politiske konflikten er paagaaende.Men jeg tror det roer seg snart.Jeg holder meg mere i ro, enn vanlig. Holder en lav profil.Det er vanskeligere aa faa utrettet noe administrativt.Men jeg er saa glad for aa vare her ! Vi bor langt ute paa landet hvor det er vakkert og fredelig. Vi har noen meget gode naboer og vi trives og begynner aa slaa rot, barna, personalet og meg !Det er stekende varmt. Dette er vel den beste aarstiden for aa gaa eller klatre i Mt.Kenya, hvor det vanligvis er kaldt og endel nedboer.Men det er ikke turister her naa,-Mange folk er meget glade for aa se meg fordi det minner dem om normale tilstander.Regntiden begynner i mars.Jeg skal proeve aa faa gjerdet inn eiendommen og plantet noen traer, foer regntiden begynner.Naa maa jeg reise til distriktet hvor vi bodde foer for aa hente et overfoerselsbrev fra barnevernet, til det nye distriktet.Har ringt saa mange ganger, men de har naa utsatt det i ca.8 uker. Saa barnevernet hvor vi bor naa skaper problemer for oss.Tusen takk til alle dere som tenker paa oss !Nina