Oppdateringer har i den siste tiden vært mangelfulle. Redaktøren beklager dette, men anbefaler at dere leser MYE rundt på sidene til NCH, fordi det i de siste dagene er lagt inn og endret en del.:) Halvor Larsen