Offisielt reiseråd for Kenya

 

Utenriksdepartementet fraråder reise til eller opphold i Kenya som ikke er nødvendig.

http://www.landsider.no/land/kenya/raad.htm

Ambassadens anbefalinger for norske borgere som blir værende i Kenya

På grunn av den uforutsigbare sikkerhetssituasjonen i Kenya anbefales norske borgere som velger å forbli i Kenya til å holde seg oppdatert på den lokale sikkerhetssituasjonen gjennom media og andre tilgjengelige informasjonskilder.

Spesielt i sammenheng med mulig demonstrasjon i morgen 8. januar og eventuelt kommende demonstrasjoner er det viktig å følge nøye med på sikkerhetssituasjonen både i Nairobi og i andre deler av Kenya.

Dersom det er uroligheter i det aktuelle området oppfordres norske borgere til å holde seg innendørs i så stor grad som mulig. Hvis en etter en fortløpende vurdering av sikkerhets- og behovssituasjonen anser det for påkrevet å bevege seg utendørs, anbefales norske borgere å unngå store folkemengder.

Reisevirksomhet i landet bør kun foretas etter en nøye behovs og sikkerhetsvurdering.

Dersom mottakere av denne e-posten kjenner til andre nordmenn som ønsker å registrere seg ved den norske ambassaden, kan de vennligst oppfordres til å gå inn på www.norway.or.ke og gjøre dette via en lenke der.

Espen Gullikstad

Ministerråd / nestleder

Ambassaden i Nairobi