Det er regntid her, «season of short rain». Saa det er ustabilt vaer. Det er flere som blir syke i regntiden med infeksjoner og malaria.Jeg er kjempeheldig som klarer meg saapaas bra !I desmber \julemaaneden stopper landet litt opp fordi de fl\este er ekstra sosiale og prioriterer venner, kolleger og familien. Man ser samlinger av folk paa mange restauranter osv.  Det gjelder aa faa gjort mest mulig foer denne maaneden, eller vente til januar.  Desember er ogsaa maaneden med mest kriminalitet.27.desember er det valg av ny president.  Det er vanlig at «temperaturen «stiger ved slike anledninger. Det er mye braak, kampanjer og endel sammenstoet. I noen distrikt er det endel drap.  Det paastaaes at politiet har henrettet ca 500 personer siden juli.- Tihoerende en voldelig politisk\religioes sekt.Det er ogsaa mange som doer i trafikken.Denne gangen har jeg ikke sovet paa barnehjemmet. Det er for risikabelt pga av det er ekstra ille med kriminalitet i det distriktet, for tiden.Selv folk som er foedt i Kahuhia sover helst andre plasser hvis de har en mulighet.Jeg sover paa enkle hotell, med sikkerhetssystem. Om morgenen tar jeg buss til barnehjemmet eller dit jeg skal.I og med disse forholdene saa gjoer jeg jo hva jeg kan for aa forbedre situasjonen.Jeg har jo kjoept 10 maal jord.  I naerhetn er det et stoerre hus som jeg oensket aa leie. Jeg forhandlet med eier i mange dager. Tilslutt sier de at jeg kan bo der, men ikke barna .Denne form for diskriminering ser jeg stadig vekk. Mange vil gjerne vare venn med meg som er hvit, men de vil ikke ha forbindelse med disse barna.Det er skuffende.Men naa har jeg funnet et annet ledig hus, som er stort nok og som vi kan leie , mens vi bygger paa eiendommen i naerheten. Jeg skal sette det istand naa. Saa om en uke har vi nok flyttet inn.Jeg har bestilt gjerdestolper , slik at vi kan begynne aa gjerde inn eiendommen vaar til uken.  Skal dit med tidligere eier og en landskapsmaaler imorgen, for aa markere grensene.Jeg har besoekt naermeste offentlige skole og faatt vite at de ikke slaar barna som straff paa denne skolen. Saa jeg er veldig glad.Omraadet som vi flytter til er fattig, med minimal infrastruktur.Men dette kan forandre seg raskt.Skal gjoere hva jeg kan for aa paavirke slik at vi kan ta vare paa naturen og organisere et soeppelsystem.Arkitekten er ikke ferdig med tegningene saa jeg venter med spenning. Selve planen er det jo jeg som har laget, over hva vi trenger av plassosv.Naa skal jeg betale alle regninger og avvikle i Kahuhia.Jeg har kjoept nye koyesenger og bestillt madrasser slik at naar vi flytter til det nye stedet med litt bedre plass kan hvert barn faa sin seng.  Gjettom de gleder seg.Jeg er meget fornoyed med sosialarbeideren som jobber hos oss naa , Florence.Hun kommer med oss, pluss en av mine kjare og trofaste arbeidere,  Nancy. Resten av personalet maa jeg finne paa det nye stedet.Har funnet en sosialarbeider som kan jibbe i helgene, naar Florence harfri.Naar je har kjoept og betalt alt vi trenger saa blir det spennende aa se hvor mye jeg har paa kontoen !-  Tror det er nok til aa bygge hus til vaktmannen  ++Florence har gjort saakallte hjemmebesoek naa mens jeg har vaert her.Dvs aa proeve aa oppspore alle detaljer fra barnas fortid for bla aa finne foedselsdag……..Siste loesning er aa faa en lege til aa aldersbestemme barna.  Legen maa gjoere dette med de fleste av vaare.I dag var jeg paa lunsj i Sikh Tempelet her i Nyeri.  Nydelig mat ! En vidunderlig forandring fra den hverdagslige kosten.Det bor mange asiater\indere i Kenya.Jeg tok kontakt med en av disse som jeg kjenner, fordi jeg trenger noen nye kommitemedlemmer naa som vi flytter. Avstanden er for stor , vi trenger noen faa aktive medlemmer i naerheten: leder, sekretaer og regnskapsfoerer.Saa naa setter jeg sammen et styre med representanter fra forskjellige miljoer, religioner og farger.De indiske er meget resursstrerke og villige til aa stoette ved aa samle inn mat, penger og klaer. Bla.  Jeg er saa heldig fordi de gjerne vil hjelpe meg !Det kommer stadig besoekende som soeker arbeid eller proever aa overtale meg til aa ta imot barn.Jeg prioriterer de som vi har naa.Forleden traff jeg en hardt arbeidende mann som tjener 7 kr om dagen. En liter bensin koster 7 kr her.Barna og jeg har det bra !